Últimos Eventos Pasados

51è Concurs-Exposició Ornitològic de Martorell

Sala d'Exposicions de Ca n'Oliveras Av. Joaquim Barnola i Bassols, 1, Martorell

Per poguer concursar al nostre concurs, com altres anys, s'ha de realitzar una pre-inscripció en el següent enllaç: PRE-INSCRIPCIÓ GAMAS PARTICIPANTS COMISSIÓ D’HONOR Molt Honorable Sr. Pere Aragonès i Garcia President de la Generalitat de Catalunya Il·lustríssim Sr. Xavier Fonollosa i Comas Alcalde de l’Ajuntament de Martorell Sr. Sergi Corral Barón Regidor de Cultura de[...]