COMISSIÓ D’HONOR

Molt Honorable Sr. Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya

Il·lustríssim Sr. Xavier Fonollosa i Comas

Alcalde de l’Ajuntament de Martorell

Sr. Andreu González Castro

Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Martorell

Sr. D. Marcial Pérez García

President (en funcions) de la Federació Ornitològica Autonòmica Catalana (F.O.A.C)

COMISSIÓ ORGANITZADORA

President:

David Gras Almirante

Vicepresident

José María Torres Portillo

Secretari:

Juan Miguel Muñoz Ferrete

Tresorer:

Pedro Muñoz Ferrete

Vocals:

Domingo Castillejo Rodrigues

Jónatan García Silva

Jose Antonio Auñón Gómez

Ángel Rivas Agudo

JUTGES COL·LEGI JUTGES F.O.C.D.E.:

Color:

Sr. D. Jose Luis Pena Melón

              Sr. D. Andrés Baca Gálvez

              Sr. D. José Manuel López González

Sr. D. Fernando Escribano Parejo

Sr. D. Manuel Rodríguez García

Postura:

Sr. D. José Antonio Saenz Aguilar

Sr. D. Juan José Berrio Alonso

Fauna Europea :

             Sra. Dª. Mª José Ortega Aranda

Exòtics:

Sr. D. José Paz Valencia

Híbrids:

Sr. D. José Paz Valencia

 

PROGRAMACIÓ DEL CONCURS

LLOC DEL CONCURS – EXPOSICIÓ

Sala d’exposicions de Ca n’Oliveras.

Av. Joaquim Barnola i Bassols, 1 (Pol. Ind. La Torre)

Al costat de la Policia Local i els FFCC (Martorell-centre) i Renfe.

PREINSCRIPCCIÓ (obligatòria): des de el moment de llegir aquest document.

Recepció d’ocells.

Divendres 16-12-2022 de 9-14h i de 16-21h.

Enjudiciament

Dissabte 17-12-2022 a porta tancada.

Inauguració i obertura de l’Exposició al públic:

Dissabte 17-12-2021 a les 18h fins les 20h.

Diumenge 18-12-2021 de 8:30h-12h.

Entrega de premis i recollida d’ocells

Diumenge 18-12-2021 a les 12h s’entregaran els premis i seguidament es recolliran els ocells.

PREU INSCRIPCIÓ SOCI No SOCI
Social 2,5€ 3€

PER MES INFORMACIÓ:

David Gras                             615.48.38.52

Pedro Muñoz                        661.94.76.58   (qualsevol hora)

Jose María Torres                682.72.41.17   (qualsevol hora)

Juan Miguel Muñoz             667.78.36.83  (per temes tècnics amb l’inscripció)

Web preinscripció: https://www.aomartorell.com/event/50e-concurs-exposicio-ornitologic-de-martorell/

Justificant ingrés a: concurso@aomartorell.com

Pagament: Caixa de Guissona:

ES90 3140 0001 9600 1365 9200

En qualsevol dels dies en què dura el concurs, tant en la inscripció com en l’exposició podràs adquirir participacions de la Loteria de Nadal de la societat al preu de 3 €:

Nº:43073

¡¡COL·LABORA AMB LA SOCIETAT!!

Fes-te soci!!

PREMIS:  Individuals i per equips.

Primer, segon i tercer a totes les varietats reconegudes per la CNJ/COM a les varietats de color, postura, fauna europea mutada, híbrids i exòtics.

1er PREMI: Espatlla de porc.

2on PREMI: Assortiment d’embotits i ampolla d’oli Verge Extra.

3er PREMI:, 1 ampolla  cava i ampolla de vi.

IMPORTANT: Cada criador  NOMÉS  pot accedir a un PRIMER, un SEGON i un TERCER. Independentment del total de premis obtinguts.

Es farà lliurament de diplomes en els quals es reflectiran els premis obtinguts.

GRANS PREMIS: Per als 6 criadors/criadores amb major puntuació dels seus DOTZE millors ocells, indistintament si son individual o equip:

  • 1 val per gastar a la web www.tramontanaornitologia.es
  • 1 lot de productes Avianvet
  • 1 lot de producte SB Animal
  • 2 packs de pasta de cria i pinso ORNIAL
  • 1 lot de productes ornitològics

GRANS PREMIS per a SOCIS/SOCIES: Per als 4 socis/sòcies amb major puntuació dels seus VUIT millors ocells, indistintament si son individual o equip:

  • 1 val per gastar a la web www.tramontanaornitologia.es
  • 1 lot de producte SB Animal
  • 1 lot de productes BUMA Mascotas
  • 1 lot der productes ornitològics

REGLAMENT

 .Podran participar en aquest ConcursExposició tots els canaris amb anella federada del 2022 i fauna, exòtics i híbrids amb anelles federades de l`any 2019 al 2022 en les games autoritzades que pertanyin a la COM.

. De les errades de la inscripció seran únicament responsables els expositors, si al fer la inscripció han omès o han donat alguna dada incorrecta, no obstant el Comitè Organitzador mirarà de corregir les errades que es trobin a mida que vagin arribant.

. Els exemplars al inscriure’s es farà amb la denominació correcta segons les normes de la C.O.M. Hauran d’estar en perfecte estat de salut. El Comitè d’admissió podrà excloure qualsevol ocell que segons la seva opinió no estigui en perfecte estat de salut i higiene.

. Les gàbies d’exposició seran facilitades per l’Associació Ornitològica de Martorell i per tal de facilitar la tasca de l’Organització, tots els participants hauran de reservar les gàbies fent la preinscripció.

.  Les puntuacions mínimes per optar a premi seran:

INDIVIDUALS                                     EQUIPS

OR              90     PUNTS                  OR                 360 PUNTS

PLATA      89      PUNTS                  PLATA        356 PUNTS

BRONZE   88      PUNTS                  BRONZE     352 PUNTS

. El número màxim de gàbies són, 750 de color, 150 de postura. Es seguirà rigorosament ordre de reserva.

. No podrà ser retirat cap exemplar de l’exposició, excepte en cas de malaltia, i amb el vist i plau de la Junta Directiva i a la vegada de la persona encarregada de l’exposició, un cop aprovat es concedirà el permís per a ser retirat. L’Associació Ornitològica de Martorell no es fa responsable dels accidents ni robatoris que hi pugui haver durant el Concurs Exposició, si be es posarà el màxim interès per evitar-ho.

. En cas de mort de qualsevol ocell i per qualsevol circumstància, l’Associació només es compromet a fer entrega al criador de l’anella de l’exemplar mort, sense que es pugui exigir per part del criador un altre responsabilitat que no sigui aquesta, l’anella de l’exemplar mort.

. Els ocells una vegada s’han entregat a la taula receptora i amb d’inscripció feta no podran ser manipulats.

10º. Per poder optar a premi els exemplar que concursin individualment hauran de participar un mínim de 8 exemplars d’un mateix grup. En equips el minin serà de 2 equips del mateix grup. En cas de que no hi hagués, el premi quedaria desert. L’organització podrà separar o unificar premis depenent de la quantitat d’ocells que hi hagin de la mateixa gama o semblants.

Si un criador que inscrigui 12 ocells (INDIVIDUALS o EQUIPS) o més, i tot i que algun dels seus ocells tenen OR, PLATA i/o BRONZE, no resulten premiats segon el article 10º del present reglament, la comissió organitzadora atorgarà els premis que li corresponguin ignorant l’esmenat article.

11º. L’enjudiciament  es realitzarà informàticament i segons les normes del Col·legi Oficial de FOCDE

L’enjudiciament dels exemplars es realitzarà a porta tancada i només tindran accés al recinte els jutges i els seus ajudants degudament identificats.

Els exemplars que es jutgin només podran portar una anella oficial dels anys segons l’article 1er i cap altre distintiu.

12º. La classificació que dictin els senyors Jutges serà inapel·lable, tot criador que cregui que amb ell s’ha comès alguna errada, té un termini de trenta dies a partir de la clausura per a posar-ho en coneixement de la junta Directiva; haurà de ser per escrit i amb un sobre tancat a nom del Sr. President de l’Associació Ornitològica de Martorell, i la junta Directiva estudiarà el seu cas igual que tots els que es presentin.

13º. La participació en aquest Concurs-Exposició suposa per part del concursant, la prèvia i total acceptació d’aquest reglament.

14º. No obstant el reglament podrà ser alterat total o parcialment quan la junta de l’Associació Ornitològica de Martorell ho cregui convenient.

15º. Les anelles podran ser verificades a tots els ocells guanyadors.

16º. El criador que vulgui pot portar el seu propi pinso pels seus ocells.